Vereniging

 •  Over de ANMG
  • ANMG is begonnen in 2012 als een netwerkgroep met als doel een beroepsvereniging te vormen voor medici van Armeense afkomst in Nederland. In de opvolgende jaren is het ledental gegroeid en heeft men periodiek bijeenkomsten georganiseerd. Op 12-5-2021 is de vereniging geformaliseerd met als oprichtingsbestuur Artin Domanian, Biaina Geragousian, Gor Khatchikyan en Maria Domanian-Kydikian.
 • Visie
  • Een duurzaam en betrokken ledenbestand opbouwen. Relaties opbouwen met relevante partijen in Nederland en Armenië. Actieve deelname aan de Armeense medische internationale gemeenschap.
 • Missie
  • Het Armeens Nederlands Medisch Genootschap biedt een beroepsgerelateerd platform voor Armeens Nederlandse zorgverleners ter bevordering van het intercollegiale netwerk en uitwisseling van kennis. Daarnaast fungeert de vereniging als een organisatie om activiteiten te ondernemen ter bevordering van het gezondheidswelzijn van de Armeense gemeenschap in Nederland en de volksgezondheid in de republiek Armenië en Artsakh.
 • Verenigingsdocumenten
  • Op deze pagina’s vind je de verschillende officiële documenten van de vereniging, waaronder het nieuwste visiedocument, de jaarverslagen van de verenigingsjaren en de statuten.
 • Visiedocumenten
  • Onze visiedocumenten komen tot stand na veelvuldig contact met diverse stakeholders en bevat de idealen die we als ANMG nastreven. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het document? Neem dan contact met ons op!
 • Jaarverslagen
  • De informatie op deze pagina is alleen beschikbaar voor actieve leden en reünisten van de ANMG.
 • Commissies
  • Academische dag commissie
  • Activiteitencommissie
  • Commissie Internationale contacten
  • Kascommissie 
  • Ontwikkelingshulp commissie
  • Social Media / PR-commissie 
 • Eisen lidmaatschap
  • BIG-geregistreerd medisch professional (in opleiding) op WO-niveau. Voorlopig onderstaande disciplines:
   • (In opleiding tot) arts
   • (In opleiding tot) tandarts
   • (In opleiding tot) apotheker
 • Agenda 2022 
  • 29 Januari 2022
   • ALV  met diner
  • 26 Maart 2022
   • Bowlen + borrel
  • 9 Juli 2022
   • BBQ
  • 24 September 2022
   • Academische dag/ALV
  • 10 December 2022
   • Galadiner
 • Agenda 2023:

  • 4 maart 2023
   • ALV en borrel
  • 7 mei 2023
   • Activiteit overdag
  • 1 juli 2023
   • BBQ
  • 23 september 2023
   • Academische dag en ALV
  • 9 december 2023
   • Kerstdiner
 • Terugkerende activiteiten
  • ALV & wetenschappelijke dag
   • Jaarlijks vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) & wetenschappelijke dag plaats. Tijdens deze vergadering presenteert het bestuur wat zij heeft bereikt. Daarnaast wordt het beleid voor het aanstaand verenigingsjaar gepresenteerd. De ALV is het hoogste orgaan binnen onze vereniging en staat boven het bestuur. Laat dus je stem horen en kom ook! Op de wetenschappelijke dag worden voordrachten gehouden door leden en/of externe sprekers ter bevordering van wetenschappelijk kennisuitwisseling.
  • Leden diner
   • Wordt jaarlijks georganiseerd.
  • Borrels
   • Vrijblijvend