Vereniging

 •  Over de ANMG
  • ANMG is begonnen in 2012 als een netwerkgroep met als doel een beroepsvereniging te vormen voor medici van Armeense afkomst in Nederland. In de opvolgende jaren is het ledental gegroeid en heeft men periodiek bijeenkomsten georganiseerd. Op 12-5-2021 is de vereniging geformaliseerd met als oprichtingsbestuur Artin Domanian, Biaina Geragousian, Gor Khatchikyan en Maria Domanian-Kydikian.
 • Missie
  • De Armeense Nederlandse Medische Genootschap biedt een beroeps gerelateerde platform voor Armeense Nederlandse zorgverleners ter bevordering van de intercollegiale netwerk en uitwisseling van kennis. Daarnaast fungeert de vereniging als een organisatie om activiteiten te ondernemen ter bevordering van de gezondheidswelzijn van de Armeense gemeenschap in Nederland en de volksgezondheid in de republiek Armenië en Artsakh.
 • Visie
  • Een duurzame en betrokken ledenbestand opbouwen. Relaties opbouwen met relevante partijen in Nederland en Armenië. Actieve deelname aan de Armeense medische internationale gemeenschap.
 • Verenigingsdocumenten
  • Op deze pagina’s vind je de verschillende officiële documenten van de vereniging, waaronder het nieuwste visiedocument, de jaarverslagen van de verenigingsjaren en de statuten.
 • Visiedocument
  • Op 12-05-2021 heeft de ANMG haar nieuwste visiedocument gelanceerd. Dit visiedocument is tot stand gekomen na veelvuldig contact met diverse stakeholders en bevat de idealen die we als ANMG nastreven. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het document? Neem dan contact met ons op!
 • Jaarverslagen
  • De informatie op deze pagina is alleen beschikbaar voor actieve leden van de ANMG.
 • Bestuur

  • Van links naar rechts: Gor Khatchikyan, Artin Domanian, Maria Domanian-Kydikian en Biaina Geragousian.
   • Artin Domanian – Voorzitter
   • Gor Khatchikyan – Vicevoorzitter
   • Maria Domanian-Kydikian – Secretaris
   • Biaina Geragousian – Penningmeester
 • Commissies
  • Wetenschappelijke commissie (nog in te vullen)
  • Communicatie commissie (nog in te vullen)
  • Sociale activiteiten commissie (nog in te vullen)
  • Kascontrole commissie (nog in te vullen)
  • Overige commissies projectmatig (nog in te vullen)
 • Agenda (Per jaartal)
  • MAART 2021
   • 17 Algemene vergadering
  • FEBRUARI 2021
   • 17 Algemene vergadering
  • APRIL 2021
   • 14 Algemene vergadering
  • 2016
   • Weekend uitje
 • Terugkerende activiteiten
  • ALV & wetenschappelijke dag
   • Jaarlijks vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) & wetenschappelijke dag plaats op de 2e zaterdag van mei. Tijdens deze vergadering presenteert het bestuur wat zij heeft bereikt. Daarnaast wordt het beleid voor het aanstaand verenigingsjaar gepresenteerd. De ALV is het hoogste orgaan binnen onze vereniging en staat boven het bestuur. Laat dus je stem horen en kom ook! Op de wetenschappelijke dag worden voordrachten gehouden door leden en/of externe sprekers ter bevordering van wetenschappelijk kennisuitwisseling.
  • Leden diner
   • 1e zaterdag van februari
  • Borrels
   • Vrijblijvend
 • Activiteiten